ചെമ്പകം – കവിത – മണികണ്ഠൻ കുറുപ്പത്ത്

0
697

അലതല്ലി ഒഴുകുന്ന
പുഴയുടെ മാറിലായ് വീണൊരു ചെമ്പകം

ഒരുവേള പുഴയുടെ കരമൊന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ
നീട്ടിയോ ആശതൻ കൈതടങ്ങൾ

ഓളത്തിലാടിയിളകുന്ന
വാസനപുത്രിതൻ കരങ്ങളെ ജലബിന്ദു
വർഷമായ് വന്നു ചുഴറ്റിയെടുത്തു
പായും പുഴക്കൊരു ഭാവഭേദമില്ല.

ചെമ്പക മൊട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളത്തിൽ
മിന്നായം പോലൊരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോൾ…
തന്നുടെ രോദനം കേൾക്കാതെ പോകുന്ന
പുഴയുടെ പാച്ചിലിതെത്ര നേരം..

കൈവരിയായി പിരിയുന്ന വേളയിൽ
ധാർഷ്ട്യത്തിൻ പത്തി കൊഴിയുമല്ലോ?

പത്തി കൊഴിഞ്ഞൊരു
പുഴയുടെ നെഞ്ചിലായ്
ഇതളാകും കയ്യുകൾ ഇല്ലാത്ത ചെമ്പകം
തലചേർത്തു വചുകിടന്നു
ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത മിഴികളോടെ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here