സൈദ്ധാന്തികഭൗതികത്തില്‍ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

ഇ. സി. ജി. സുദർശൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം... സ്മരണാഞ്ജലികൾ! ########## 'ഇ.സി.ജി. സുദർശൻ' അഥവാ 'എണ്ണക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് സുദർശൻ' ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച...

Read more
Page 1 of 2 12

RECENT ARTICLES